Project Description

[:nl]Deze stalen voor GrassMax Systems laten heel eenvoudig zien hoe de grasdraden gebruikt worden. Om de stalen zo realistisch mogelijk te maken  gebruiken we echte grond en zand om zo dicht mogelijk bij de echte toepassing te komen.[:en]These samples for GrassMax Systems show very simply how the grass wires are used. To make the samples as realistic as possible, we use real soil and sand to get as close as possible to the real application.[:de]Diese Muster für GrassMax zeigen sehr einfach, wie die Grasdrähte verwendet werden. Um die Muster so realistisch wie möglich zu gestalten, verwenden wir echten Boden und Sand, um der realen Anwendung so nahe wie möglich zu kommen.[:fr]Les échantillons pour GrassMax Systems montrent très simplement comment les fils de gazon sont utilisés. Pour rendre les échantillons aussi réalistes que possible, nous utilisons du vrai sol et du sable pour nous rapprocher le plus possible de l’application réelle.[:]